ไม่ใช่คนง่าย ๆ แต่ก็ได้ไม่ยากม่อตั้งแต่สุดท้ายก็ยอมโดนเย็ดอยู่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*